Autorinės teisės saugo DECOTOMA

Autorinės teisės saugo DECOTOMA

Esame teisėti savininkai visų medinių laikrodžių dizainų, kurie yra registruoti Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure pagal Lietuvos Respublikos dizaino įstatymą ir saugomi pagal Lietuvos autorių ir gretutinių teisių įstatymą.

DECOTOMA yra išimtinių intelektinės nuosavybės teisių į objektus, kurie yra publikuoti šiame internetiniame tinklalapyje ir nurodyti žemiau, turėtojas:

  • - visų medinių laikrodžių dizainų, kurie yra registruoti Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure pagal Lietuvos Respublikos dizaino įstatymą ir saugomi pagal Lietuvos autorių ir gretutinių teisių įstatymą taip pat;
  • - visų nuotraukų, kurios yra saugomos pagal Lietuvos Respublikos autorių ir gretutinių teisių įstatymą.

Prašome atkreipti dėmesį, kad pagal Lietuvos Respublikos autorių ir gretutinių teisių 15 str. 1 d. autorius turi išimtines teises leisti arba uždrausti šiuos veiksmus: atgaminti medinių laikrodžių dizainą bet kokia forma ar būdu; platinti medinių laikrodžių originalą ar jo kopijas parduodant, įskaitant ir viešą siūlymą juos pirkti ar tikslinę medinių laikrodžių originalo ar jo kopijų reklamą, skatinančią vartotojus juos įsigyti, taip pat nuomoti, teikti panaudai ar kitaip perduoti medinių laikrodžių originalą ar jo kopijas nuosavybėn arba valdyti, importuoti ar eksportuoti, viešai rodyti medinių laikrodžių originalą ar kopijas. Bet koks medinių laikrodžių originalo ar jo kopijų panaudojimas be autoriaus leidimo yra laikomas neteisėtu.

Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 191 str. tas, kas savo vardu išleido arba viešai paskelbė svetimą literatūros, mokslo ar meno kūrinį arba jo dalį, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų. BK 192 str. nurodo, kad tas, kas neteisėtai atgamino literatūros, mokslo ar meno kūrinį arba jų dalį komercijos tikslais arba platino, gabeno ar laikė komercijos tikslais neteisėtas jų kopijas, jeigu kopijų bendra vertė pagal teisėtų kopijų, o kai jų nėra, pagal atgamintų kūrinių originalų kainas viršijo 100 MGL dydžio sumą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Dizaino įstatymo 36 str. 1 d. taip pat numato, kad įregistruoto dizaino savininkas turi išimtinę teisę dizainą naudoti, leisti arba drausti kitiems asmenims be jo leidimo gaminti, siūlyti parduoti, parduoti, pateikti į rinką, importuoti, eksportuoti, kaupti ir naudoti bet kokius gaminius ar jų dalis, kurių dizainas informuotam vartotojui nesudaro bendro įspūdžio, kuris yra skirtingas nuo įregistruoto dizaino.

Jeigu Jūs norite naudoti bet kurį medinių laikrodžių dizainą ir (ar) bet kuriuos kitus intelektinės nuosavybės aukščiau išvardintus objektus, kurie yra publikuoti šiame internetiniame tinklalapyje, bet kokia forma ar būdu, prašome susisiekti su jų savininku Nerijumi Urbonavičiumi el. paštu info@decotoma.com dėl leidimo gavimo.

Taip pat pažymime, kad visų aukščiau išvardintų intelektinės nuosavybės teisių priežiūrą atlieka advokatas ir patentinis patikėtinis Gediminas Pranevičius, Advokatų profesinė bendrija „IP FORMA“. Jeigu Jūs turite teisinių klausimų, susijusių su ankščiau minėtomis intelektinės nuosavybės teisėmis, galite sukontaktuoti su Gediminu Pranevičiumi el. paštu gediminas.pranevicius@ipforma.lt

Dizaino registracijos liudijimas - patentavimas  Prekės ženklo vardo registracijos liudijimas - patentavimas